top of page

Komorbidity

Komorbidita znamená přítomnost jednoho či více onemocnění/poruch vyskytujících se současně s primárním onemocněním/poruchou. V praxi to tedy znamená, že například pacient s EDS může mít komorbiditu v podobě Tarlovových cyst (což může být v jiných případech onemocnění samostatně existující bez spojení s Ehlers-Danlosovým syndromem), ke kterým má jakožto pacient s EDS větší predispozice, protože tyto cysty mohou vzniknout kvůli křehkosti tkání (a pokud máte náhodou Tarlovovu cystu, nezapomeňte sledovat náš spolek Tarlovova cysta).

Někteří pacienti nemají žádné komorbidity, někteří mají jen jednu a jiní jich mají mnoho – každý pacient je v tomto tak trochu unikát. V některých případech jsou komorbidity pro pacienty ještě více život limitující než samotné EDS. Občas je také těžké nastavit čáru mezi tím, co je stále ještě symptom EDS a co už je komorbidita – například brzké degenerativní onemocnění páteře může být bráno jako součást EDS a zároveň to někdy může být bráno jako samostatná diagnóza a komorbidita k EDS.

Více informací o jednotlivých komorbiditách najdete na našem Instagramu a Facebooku, kam o některých z nich občas přidáváme jednotlivé příspěvky.

Měsíc březen (2023) jsme na našem Instagramu věnovali komorbiditám a některým méně známým projevům EDS: více se dočtete ve článku "Březen ve znamení komorbidit (a méně známých projevů EDS) na našem Instagramu".

Některé z častých komorbidit jsou například:

Dysautonomie (nejčastěji POTS – postural orthostatic tachycardia syndrome - v češtině syndrom posturální ortostatické tachykardie - avšak existuje více druhů dysautonomie – OI (orthostatic intolerance), NMH (neurally mediated hypotension), NCS (neurocardiogenic syncope), PAF (pure autonomic failure), AAG (autoimmune autonomic gangliopathy), Pandys (pandysautonomia), FD (familial dysautonomia), MSA (multiple system atrophy)) je porucha funkce autonomního nervového systému, jeho dysregulace. Autonomní nervový systém řídí vegetativní funkce (funkce, které neřídíte vědomě), jako je například srdeční tep, tlak, dýchání, trávení, tělesná teplota, pocení, řídí také hormony, močový měchýř a další. Při dysautonomii jsou tedy tyto funkce narušeny, objevují se velké změny v srdečním tepu a tlaku, abnormality pocení, gastrointestinální obtíže (nausea, zvracení, zácpy), slabost, omdlévání, únava, spánkové potíže a další. Dysautonomie může existovat sama o sobě bez dalších onemocnění – tomu se říká primární dysautonomie. Pokud se ale dysautonomie objeví například u pacienta s Ehlers-Danlosovým syndromem, tak se nazývá sekundární dysautonomií. Dysautonomie se může se pohybovat od mírné po velmi vážnou a ve vzácných případech fatální, postihuje ženy i muže (ale častěji údajně ženy). Dysautonomie je častá především u hypermobilního typu EDS (hEDS) a syndromu hypermobility.

 

- Dysautonomia and its underlying mechanisms in the hypermobility type of Ehlers-Danlos syndrome

- Cardiovascular autonomic dysfunction in Ehlers–Danlos syndrome—Hypermobile type

Dysautonomia in the Ehlers-Danlos syndromes and hypermobility spectrum disorders-With a focus on the postural tachycardia syndrome 

- Autonomic symptom burden in the hypermobility type of Ehlers-Danlos syndrome: a comparative study with two other EDS types, fibromyalgia, and healthy controls 

Informace v češtině najdete v našich článcích "EDS, autismus, ADHD, dysautonomie" a "Online přednáška o hypermobilitě a neurodiverzitě (ADHD/autismus)​".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MCAD (mast cell activation disorders) - v češtině známé jako poruchy aktivace žírných buněk. Nejčastější je nejspíše MCAS (mast cell activation syndrome), v češtině znám jako syndrom aktivace žírných buněk. Je to imunologický stav, při kterém žírné buňky nadměrně uvolňují chemické mediátory, což vede k řadě chronických příznaků, někdy včetně anafylaxe. Příznaky jsou kardiovaskulární (závratě, presynkopa, synkopa, arytmie, tachykardie), dermatologické (např. kopřivka, svědění, pálení), gastrointestinální (průjem a/nebo zácpa, křeče, nevolnost, zvracení, potíže s polykáním, svírání v krku), neurologické a respirační (kašel, sípání). Na rozdíl od mastocytózy, což je jiný typ MCAD, kde mají pacienti abnormálně zvýšený počet žírných buněk, pacienti s MCAS mají normální počet žírných buněk, které však nefungují správně a jsou definovány jako “hyperreaktivní”. Více o MCAD: "Mast cell disorders in Ehlers–Danlos syndrome".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoimunitní onemocněníBechtěrevova nemoc (ankylózující spondylitida), Sjorgenův syndrom, Lupus, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, celiakie, astma a další.

 

- Ehlers-Danlos syndrome hypermobility type is associated with rheumatic diseases

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poruchy autistického spektra (PAS) / ADHD a další neurovývojové poruchy (např. poruchy učení, Tourettův syndrom):

The Relationship between Autism and Ehlers-Danlos Syndromes/Hypermobility Spectrum Disorders 

- Prevalence of ADHD and Autism Spectrum Disorder in Children with Hypermobility Spectrum Disorders or Hypermobile Ehlers-Danlos Syndrome: A Retrospective Study 

- A connective tissue disorder may underlie ESSENCE problems in childhood

- Relationship between variant connective tissue (hypermobility) and autism sensory processing: externally oriented thinking as a mediator 

- Autism, Joint Hypermobility-Related Disorders and Pain

Informace v češtině najdete v našich článcích "EDS, autismus, ADHD, dysautonomie" a "Online přednáška o hypermobilitě a neurodiverzitě (ADHD/autismus)​" a na našem Instagramu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další psychiatrické diagnózy (např. úzkostné poruchy, deprese, bipolární porucha):

- Brain structure and joint hypermobility: relevance to the expression of psychiatric symptoms 

- Psychiatric disorders in Ehlers-Danlos syndrome are frequent, diverse and strongly associated with pain 

- PSYCHIATRIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN THE EHLERS-DANLOS SYNDROMES (FOR NON-EXPERTS) 

- Ehlers-Danlos Syndrome in the Field of Psychiatry: A Review 

Informace v češtině najdete v našich článcích "EDS, autismus, ADHD, dysautonomie" a "Online přednáška o hypermobilitě a neurodiverzitě (ADHD/autismus)​". Zmínky o PTSD najdete také například v našem článku "Trauma z lékařů".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neurologické potíže a problémy s páteří: migrény, degenerace plotének, idiopatická intrakraniální hypertenze, Chiariho malformace, kraniocervikální instabilita, atlantoaxiální instabilita, syringomyelie, tethered cord syndrome (syndrom fixované míchy), únik mozkomíšního moku, Tarlovovy cysty a další.

 

- Neurological manifestations of Ehlers-Danlos syndrome(s): A review

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastrointestinální potíže a diagnózy: např. funkční dysfagie (poruchy polykání), GERD (reflux), syndrom epigastrické bolesti, gastroparéza, funkční dyspepsie (poruchy trávení), IBS (syndrom dráždivého tračníku) a další.

- Ehlers Danlos syndrome and gastrointestinal manifestations: a 20-year experience at Mayo Clinic 

- Prevalence and Predictors of Gastrointestinal Dysmotility in Patients with Hypermobile Ehlers-Danlos Syndrome: A Tertiary Care Center Experience

- GASTROINTESTINAL INVOLVEMENT IN THE EHLERS-DANLOS SYNDROMES (FOR NON-EXPERTS)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syndromy vaskulární komprese (např. May-Thurnerův syndrom, Dunbarův syndrom, renální louskáčkový syndrom, Wilkieho syndrom, entrapment syndrom podkolenní tepny, syndrom horní hrudní apertury), které se vyznačují utlačením cév, což vede k různým komplikacím, jejichž symptomy se odvíjí od toho, v jaké části těla se tento útlak nachází.

May-Thurner syndrome in patients with postural orthostatic tachycardia syndrome and Ehlers-Danlos syndrome: a case series

Combined Nutcracker and Ehlers-Danlos Syndromes: A Case Report

Median Arcuate Ligament Syndrome and Its Associated Conditions

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dle některých zdrojů jsou také u lidí s EDS z různých důvodů o něco častější například poruchy spánku (spánková apnoe, syndrom neklidných nohou, poruchy cirkadiánního rytmu, insomnie, narkolepsie, idiopatická hypersomnie apod.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezi další možné komorbidity se řadí například: Raynaudův syndrom, intersticiální cystitida, poruchy štítné žlázy, mitochondriální onemocnění, poruchy imunity, dysfagie (porucha polykání)... více se dočtete ve článku "Březen ve znamení komorbidit (a méně známých projevů EDS) na našem Instagramu".

Kresba dívky s vypsanými komorbiditami EDS/HSD všude okolo

Obrázek s některými z možných komorbidit Ehlers-Danlosových syndromů a syndromu hypermobility, který máme na našem Instagramu (zde).

bottom of page